Parimet bazë të UniFin bazohen në filozofinë dhe vlerat kryesore të modeleve të kooperativave financiare.

UniFin udhëhiqet nga keto parime:

  • Solidariteti dhe bashkpunimi mes anëtarëve të SHKK-së
  • Vullneti i lirë i anëtarëve për anëtarësimin në SHKK
  • Numri i pakufizuar i anëtarëve për anëtarësimin në SHKK
  • Integriteti
  • Transparenca
  • Përkushtimi

Për ne, secili prej anëtarëve tanë, përfaqëson një vlerë të shtuar i cili meriton një shërbim cilësor dhe të personalizuar.