Vizioni

Vizioni ynë është ai i të qënit një pikë reference për të gjithë qytetarët dhe bizneset të cilët e shohin anëtarësinë pranë UniFin jo vetëm si një mënyrë financimi të nevojave ekonomike, por edhe si një angazhim qytetar pranë një Institucioni të përgjegjshëm dhe të përkushtuar ndaj përmbushjes së rolit të tij në zhvillimin e vendit.

Misioni:

Misioni i UniFin është t’i ofrojë shërbime të plota financiare anëtarëve të saj, me profesionalizëm dhe përkushtim ndaj gjithsecilit, duke funksionuar si institucion jo fitimprurës me parim udheheqës bashkpunimin dhe ndihmën reciproke.