Pervoja Juaj

I dashur anëtar,

Në kuadër të përmirësimit të produkteve dhe shërbimeve tona, duam mendimin tuaj mbi cilësinë e tyre.

Na kushtoni vetëm 2 minuta nga koha juaj. Trajtimi i këtyre të dhënave do na ndihmojë t’ju japim përvoj ën më të mirë nëpërmjet shërbimeve tona.

Ju falenderojmë për besimin tuaj !

Emër Mbiemër (Opsionale)

Cilës degë i përket:1. Produkti i Kredisë Konsumatore
Sasia e dokumentave të kërkuara

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Kohëzgjatja e aprovimit të kredisë

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Interesat

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq


2. Produkti i Depozitave
Besueshmëria

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Interesat

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq3. Shërbimi i Stafit UniFin
Cilësia shërbimit të Oficerit të Kredisë

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Cilësia e shërbimit të Operatorit

Shumë MirëMirëKalueshëmKeqSugjerimet dhe Ankesat tuaja :

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01