Partneret Financiar

  • Lidhja Irlandeze e Unioneve te Kreditit (ILCUF)

Lidhja Irlandeze e Unioneve te Kreditit eshte themeluar ne vitin 1980 nga Unioni Irlandez i Kreditit, i cili nisur nga suksesi i modelit  Irlandez te Unioneve te Kreditit vendosi te ndante eksperiencen ne vendet me pak te zhvilluara. Parimi baze i funksionimit qendron ne ndihmesen qe u jepet njerezve per te ndihmuar veten e tyre, ne vecanti permes modelit te Unioneve te Kreditit.  Misioni i Lidhjes Irlandeze te Unioneve te Kreditit eshte zbutja e varferise ne vendet ne zhvillim ne saje te ndihmes dhe bashkepunimit me Unionet e Kreditit ne keto vende.

Aktualisht Lidhja Irlandeze e Unioneve te Kreditit po jep mbeshtet financiarisht dhe teknikisht projektet afat-gjata ne keto vende: Shqiperi, Rusi, Gambia, Etiopia dhe Gana.