Kredi tregtare – Sebashku drejt suksesit!

Monedha: Lek

Shuma: deri ne 5,000,000 leke

Afati: 3 vjet

Kolaterali: Hipoteke ose Cash kolateral

Keste shlyerje 12 mujore

Interesat me konkurruese ne treg