Kredi per sera – I japim jete projekteve tuaja

Monedha: Lek & Euro

Shuma: deri ne 500,000 – 1,000,000 leke /

4,000 – 8,000 Euro

Afati: 3 vjet

Keste shlyerje te barabarta ose 1; 3; 6 dhe 12 mujore

Interesat me konkurruese ne treg