Kredi per blegtorine – I japim jete projekteve tuaja

Monedha: Lek & Euro

Shuma: deri ne 500,000 leke/ 4,000 Euro

Afati: 3 – 5 vjet

Keste shlyerje te barabarta ose 1; 3; 6 dhe 12 mujore

Interesat me konkurruese ne treg