SHKK UniFin ka ne planin e saje te biznesit te bashkpunoje me distributor/shites produktesh dhe sherbimesh duke financuar klientet e tyre per marrjen e produkteve/sherbimeve duke likujduar me kredi me keste.

Aktualisht Dega UniFin Lushnje ka marreveshje me subjektin “Çela” i cili tregton pajisje elektroshtepiake. Cdo klient i tij  qe ka nevoje imediate per blerjen e pajisjeve elektorshtepiake, por nuk ka gjithe shumen e nefojeshme mund te financohet me kredi prane UniFin. Mjafton nje karte identiteti, vertetimi i te ardhurave dhe faturen e pajisjeve qe ka zgjedhur te bleje.

Shuma e kredise i kalon shitesi te pajisjeve nderkohe produktet vijne menjehere ne shtepine tuaj.

Sherbim i shpejte dhe komod per cdo anetar te Unionit tone.

Për më shumë informacion mbi kushtet e punës për shërbimet në UNIFIN klikoni këtu !