Kredi Bujqesore – I japim jete projekteve tuaja

Shuma: deri ne 2,500,000 Lek/ 10,000 Euro

Afati: 3-5 vjet

Kolaterali: Hipoteke ose Cash kolateral

Keste shlyerje 1; 3; 6 dhe 12 mujore

Interesat me konkurruese ne treg