Produkti Agro ne UniFin iu jep mundesi fermereve anetare te saj te investojne ne kete aktivitet per te rritur te ardhurat ne vite. Pershtatje e kredive të sektorit bujqësor sipas sezonalitetit të kulturave dhe profilit të fermerëve, nga më i vogli tek ai më i konsoliduari.

Investimet te nevojeshme si:

  • Blerje te mekanikes bujqesore koherente
  • Nderim, zgjerim, shtim te serave
  • Rritje te numrit te krekeve te bagetise se imet dhe gjedhve
  • Ndertim, rikonstruksion stallash
  • Pajisje mekanike dhe perpunuese te produkteve blegtorale dhe bujqesore (sistem mjelje, makineri paketimi, linje prodhimi vaji, system ujitje, etj.)

Për më shumë informacion mbi kushtet e punës për shërbimet në UNIFIN klikoni këtu !