Certifikata e ASD

logoasd

licensa asd unifin kornize1

Jemi të lumtur t’ju njoftojmë se UniFin u pajis me Certifikatën e lëshuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Ky hap i rëndësishëm për Institucionin është një angazhim më shumë drejt anëtarëve tanë ndaj të cilëve nuk do reshtim kurrë së dhëni shërbimet më të mira e më të sigurta.

Për informacion më të gjerë, ju lutem të shkarkoni broshurën e ASD drejtuar anëtarëve të SHKK-së këtu poshtë, ose drejtohuni në degën tuaj më të afert ku do t’ju shpjegohen më specifikisht avantazhet dhe përfitimet e anëtareve në lidhje me përfshirjen e UniFin në ASD.

Broshura Informuese

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01