Keshilla Financiare

11/11/2016

Konceptet bazë financiare

Ki pritshmëri të realizueshme Mos planifiko të bëhesh i pasur Brenda natës. Të ndërtosh pasurinë kërkon kohë dhe fillimi është gjithnjë i vogël. Të vendosësh pritshmëri […]
11/11/2016

Si të menaxhoni buxhetin familjar

Mënyra më e mirë për të marrë ndihmë financiare është të kuptosh siç duhet financat personale. Mënyra më e mirë për ta arritur këtë është nëpërmjet […]
10/11/2016

Shkarko një plan të thjeshtë për buxhetin shtëpiak

Më poshtë mund të shkarkoni një plan të thjeshtë të buxhetit familjar. Plani i buxhetit familjar
I/e nderuar anëtar,
Bazuar në Rregulloren e brendshme te Shkk UniFin “Për evidentimin, raportimin dhe administrimin e llogarive inaktive”,  te miratuar nga Keshilli Drejtues i Shkk UniFin ne date 12/05/2017,  jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të kryer  perditesimin e te dhenave tuaja identifikuese prane Shkk UniFin  dhe aktivizimin e llogarive te kursimit inaktive brenda 30 ditesh. 
Ne rast mos paraqitjeje dhe sipas Vendimit te Keshillit Drejtues te dates 21/12/2022  llogarite e kursimit inaktive do te mbyllen.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01

error: Content is protected !!