admin-newcred

24/01/2023

Asambleja vjetore 2021

Asambleja vjetore 2021
18/10/2021

Njoftim !

Të dashur anëtarë, Duam t’ju bëjmë me dije se Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin ka ndëruar adresë në degën e saj të Fierit Tashmë na gjeni […]
18/06/2020

Formulari i Vetëdeklarimit

I/e nderuar anëtar, Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur […]
13/04/2020

Përditësim në lidhje me Coronavirus (COVID-19)

Të nderuar anëtarë, Të gjithë ne jemi duke kaluar një kohë sfiduese, të pazakontë, me shumë dyshime, pasiguri dhe shqetësime që na i solli Covid-19. Të […]
I/e nderuar anëtar,
Bazuar në Rregulloren e brendshme te Shkk UniFin “Për evidentimin, raportimin dhe administrimin e llogarive inaktive”,  te miratuar nga Keshilli Drejtues i Shkk UniFin ne date 12/05/2017,  jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të kryer  perditesimin e te dhenave tuaja identifikuese prane Shkk UniFin  dhe aktivizimin e llogarive te kursimit inaktive brenda 30 ditesh. 
Ne rast mos paraqitjeje dhe sipas Vendimit te Keshillit Drejtues te dates 21/12/2022  llogarite e kursimit inaktive do te mbyllen.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01

error: Content is protected !!