Rrjeti i Degëve

rrjeti i degeve unifin per web-01