Raporti Vjetor 2017

RAPORTI-VJETOR-2017-SHKKUNIFIN

RAPORTI-VJETOR-2017-SHKKUNIFIN

Viti 2017, ka qenë një vit i mbushur me sfida të cilat Institucioni arriti t’i kalojë me sukses duke dalë më i fortë, duke konsoliduar produktet, përmirësuar infrastrukturen e degëve si dhe shërbimin e dhënë kundrejt anëtarëve të cilët mbeten gjithnjë në qendër të vëmendjes tonë në UniFin.

Ju ftoj të lexoni Raportin Vjetor për vitin 2017, i cili është një përmbledhje e të gjithë proceseve të punës të Shkk-së tonë, rezultateve financiare, investimeve, arritjeve si dhe karakteristikave kryesore të cilat na përfaqësojnë.

SHKARKONI KËTU RAPORTIN VJETOR UNIFIN PËR VITIN 2017

SHKARKONI KËTU VERSIONIN NË ANGLISHT

Ju falenderojmë për vemendjen dhe urojmë lexim të mbarë!