Raporti Vjetor 2017

RAPORTI-VJETOR-2017-SHKKUNIFIN

RAPORTI-VJETOR-2017-SHKKUNIFIN

Viti 2017, ka qenë një vit i mbushur me sfida të cilat Institucioni arriti t’i kalojë me sukses duke dalë më i fortë, duke konsoliduar produktet, përmirësuar infrastrukturen e degëve si dhe shërbimin e dhënë kundrejt anëtarëve të cilët mbeten gjithnjë në qendër të vëmendjes tonë në UniFin.

Ju ftoj të lexoni Raportin Vjetor për vitin 2017, i cili është një përmbledhje e të gjithë proceseve të punës të Shkk-së tonë, rezultateve financiare, investimeve, arritjeve si dhe karakteristikave kryesore të cilat na përfaqësojnë.

SHKARKONI KËTU RAPORTIN VJETOR UNIFIN PËR VITIN 2017

SHKARKONI KËTU VERSIONIN NË ANGLISHT

Ju falenderojmë për vemendjen dhe urojmë lexim të mbarë!

I/e nderuar anëtar,
Bazuar në ligjin nr.4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas Standardit të Përbashkët të Rportimit – CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët tona të SHKK-së për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore, brenda datës 15/07/2020.
Gjithashtu ju njoftojmë se Formularin e Vetëdeklarimit mund ta shkarkoni këtu
dhe mund të na e dërgoni nëpërmjet postës, në një nga degët tona, adresat e të cilave i gjeni në faqen tonë të internetit.

Për më shumë detaje rreth kërkesave të këtij ligji, mund të shkarkoni dokumentin
 në këtë link.
Faleminderit për mirëkuptimin!
Shoqëria e Kursim Kreditit UniFin

Untitled-1-01