I dashur anëtar,

Në kuadër të përmirësimit të produkteve dhe shërbimeve tona, duam mendimin tuaj mbi cilësinë e tyre.

Na kushtoni vetëm 2 minuta nga koha juaj. Trajtimi i këtyre të dhënave do na ndihmojë t’ju japim përvoj ën më të mirë nëpërmjet shërbimeve tona.

Ju falenderojmë për besimin tuaj !

  [one_half]

  Emër Mbiemër (Opsionale)

  [/one_half][one_half_last]

  Cilës degë i përket:

  [/one_half_last]

  1. Produkti i Kredisë Konsumatore

  [one_third]

  Sasia e dokumentave të kërkuara

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_third][one_third]

  Kohëzgjatja e aprovimit të kredisë

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_third][one_third_last]

  Interesat

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_third_last]

  2. Produkti i Depozitave

  [one_half]

  Besueshmëria

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_half][one_half_last]

  Interesat

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_half_last]

  3. Shërbimi i Stafit UniFin

  [one_half]

  Cilësia shërbimit të Oficerit të Kredisë

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_half][one_half_last]

  Cilësia e shërbimit të Operatorit

  Shumë MirëMirëKalueshëmKeq[/one_half_last]

  Sugjerimet dhe Ankesat tuaja :