Pervoja Juaj

I dashur anëtar,

Në kuadër të përmirësimit të produkteve dhe shërbimeve tona, duam mendimin tuaj mbi cilësinë e tyre.

Na kushtoni vetëm 2 minuta nga koha juaj. Trajtimi i këtyre të dhënave do na ndihmojë t’ju japim përvoj ën më të mirë nëpërmjet shërbimeve tona.

Ju falenderojmë për besimin tuaj !

Emër Mbiemër (Opsionale)

Cilës degë i përket:1. Produkti i Kredisë Konsumatore
Sasia e dokumentave të kërkuara

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Kohëzgjatja e aprovimit të kredisë

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Interesat

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq


2. Produkti i Depozitave
Besueshmëria

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Interesat

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq3. Shërbimi i Stafit UniFin
Cilësia shërbimit të Oficerit të Kredisë

Shumë MirëMirëKalueshëmKeq

Cilësia e shërbimit të Operatorit

Shumë MirëMirëKalueshëmKeqSugjerimet dhe Ankesat tuaja :