Shkarko një plan të thjeshtë për buxhetin shtëpiak

White note book paper with  pencil and crumpled paper  on a wooden desk

White note book paper with pencil and crumpled paper on a wooden desk

Më poshtë mund të shkarkoni një plan të thjeshtë të buxhetit familjar.

Plani i buxhetit familjar