Mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme

IMG_4534

Më 23/07/2017, në ambjentet e Xheko Imperial Hotel, në Tiranë, u mblodh Asambleja e Përgjithshme e UniFin, ku anëtarë, përfaqësues të bordit si dhe stafi i UniFin, diskutuan disa nga çështjet kyesore në lidhje me ecurinë financiare gjithnjë e në rritje të Institucionit si dhe hapat e mëtejshëm që duhen ndërmarrë në mënyrë që kjo rritje të jetë e qëndrueshme dhe ne shërbim të anëtarëve të saj.